Waarom een coach?

Coaching is een waardevolle investering in jezelf. Het helpt je bij het stellen van doelen en het balanceren van je (drukke) leven. Het kan je communicatie skills en zelfvertrouwen sterken en geeft je andere en nieuwe perspectieven op jezelf, je werk en je leven.

Waarom gay coaching?

Als je gay bent, is dat een belangrijk onderdeel van je identiteit. Het betekent namelijk dat je onderdeel van een minderheid uitmaakt die te maken krijgt met vooroordelen (negatief en positief). Dat hoeft geen grote belemmering te zijn in je functioneren, maar het zal toch een rol spelen in hoe je je opstelt, communiceert en de keuzes die je maakt. Jij bepaalt zelf wat je wilt laten zien van je identiteit en hoe je die uitdraagt. Maar wat je bent, kun je voor jezelf niet verstoppen.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat het voor mensen betekent om gay te zijn en daarmee niet ‘automatisch’ aan de heersende norm te voldoen. Daaruit blijkt dat er wel degelijk tastbare (negatieve) gevolgen kunnen zijn – in relaties, werk en leefsituaties, voor je (geestelijke) welzijn. Onderzoek laat echter ook zien dat er goede manieren bestaan om negatieve consequenties tegen te gaan. Door persoonlijke strategieën en door support van de mensen om je heen.

Waarom mij als coach?

Ik ben zelf ook gay en als consultant kom ik in zeer veel verschillende organisaties en werkculturen terecht. Daarnaast heb ik ook in verschillende landen gewerkt. Nog regelmatig vraag ik me af of anderen ‘merken’ dat ik gay ben of twijfel ik of ik zal vertellen dat mijn partner geen vrouw is. Ik heb manieren gevonden om daar op een effectieve manier mee om te gaan – in de situatie waarin ik me bevind – maar ook voor mezelf, voor mijn gevoel en eigenwaarde.

Coaching betekent voor mij perspectieven scheppen, structuur en richting aanbrengen. De relatie tussen de client en de coach staat daarbij centraal. Daarom is het belangrijk dat het klikt en dat je elkaar aanvoelt en begrijpt. Als zowel coach als client gay zijn, is er al een sterke basis om vanuit te werken. Je hoeft elkaar niet allerlei dingen uit te leggen en bepaalde feiten en gevoelens zijn herkenbaar. Je hoeft je niet te schamen voor wat je voelt of wie je bent. Je coachingsvraag hoeft helemaal niets te maken te hebben met je seksuele geaardheid, maar begrip en vertrouwen is voor ieder mens prettig te ervaren.